Szkolenie BHV (Bedrijfshulpverlening)

Szkolenie BHV (Bedrijfshulpverlening) to szkolenie w zakresie pierwszej pomocy oraz ochrony przed pożarami i ewakuacji, które jest wymagane dla większości firm i organizacji w Holandii. Do uczestnictwa w szkoleniu ni jest wymagane wcześniejsze przygotowanie.

Instructie

  1. Selecteer het het exam gegevens en aantal van kandidaten en kies insgrijven. 
  2. Bij betaling je woord gevragt op data van kandidaten en edamen te geven.

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

Opis

Podczas szkolenia BHV, uczestnicy uczą się, jak reagować w przypadku różnych sytuacji kryzysowych, takich jak pożar, wypadek lub nagła choroba. Szkolenie obejmuje m.in. naukę udzielania pierwszej pomocy, wykrywania zagrożeń pożarowych, gaszenia pożarów, a także organizacji ewakuacji w przypadku potrzeby.
Osoba przeszkolona z zakresu BHV (ratownik) jest odpowiedzialny za gaszenie pożaru, udzielanie pierwszej pomocy i nadzorowanie ewakuacji. W kontekście ustawodawstwa dotyczącego warunków pracy ważne jest, aby pracodawca upewnił się, że na każdej zmianie obecna jest certyfikowana osoba odpowiedzialna za reagowanie kryzysowe.

Ważność certufikatu

Po zdaniu egzaminu teoretycznego i zaliczenia uczestnicy otrzymują, w przypadku pozytywnego wyniku, certyfikat i zaliczenie BHV, ważne przez 2 lata.

Treść szkolenia
Pierwsza pomoc pozaawaryjna: rany zewnętrzne, urazy oczu, stłuczenia i skręcenia, złamania kości, zwichnięcia i urazy kręgosłupa, oparzenia.
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach: resuscytacja, inna pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, zadławienie, wstrząs, zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, napady padaczkowe, cukrzyca, wstrząśnienie mózgu.
Gaszenie pożarów: pożar i zagrożenia w przypadku pożaru, zadania ratownika w przypadku pożaru, możliwe sytuacje w przypadku pożaru, ogólne zasady gaszenia, drobne środki gaśnicze
Ewakuacja i raportowanie: przygotowanie ewakuacji, urządzenia i środki zapewniające bezpieczny przebieg ewakuacji, zadanie funkcjonariusza reagowania kryzysowego podczas ewakuacji.

Przebieg szkolenia
Szkolenie trwa jeden dzień i składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Szkolenie ma charakter interaktywny: tematy omawiane są w formie krótkich prezentacji i dyskusji.

Shopping cart

Sign in

No account yet?

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Start typing to see products you are looking for.