Wprowadzenie

Szanujemy prywatność osób, które przekazują nam dane osobowe. Przekazane nam dane osobowe zostaną zabezpieczone i będą traktowane jako poufne. Przestrzegamy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (AVG), ustawy telekomunikacyjnej i innych przepisów dotyczących prywatności.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności jest przeznaczone dla wszystkich naszych klientów, z którymi mamy umowę lub klientów korzystających z naszych usług, w szczególności szkoleń.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności informujemy o celach, w jakich wykorzystujemy dane osobowe. Przetwarzamy tylko dane osobowe uzyskane w celach, dla których zostały dostarczone. Wyjaśnimy również, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe i których okresów przechowywania używamy.

Jakie dane osobowe przetwarzamy od Ciebie i w jakim celu?

Przyczyny pozyskiwania danych

Potrzebujemy Twoich danych kontaktowych, aby poinformować Cię o kursach, które chcesz z nami odbyć, kwestii poprawnie wystawionych dyplomów i kontaktu.

Mamy dane osobowe, abyśmy mogli sprawdzić, kim jesteś (obowiązek identyfikacji) i komunikować się z Tobą. Po zawarciu umowy (szkoleniowej) przechowujemy dane osobowe w celu wykonania umowy, abyś mógł z nami ukończyć szkolenie. Informacje te obejmują imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i datę i miejsce urodzenia.

Jeśli przystępujesz do  kursu zgłoszony przez swojego pracodawcę, zbieramy te informacje, aby poinformować Twojego pracodawcę o Twojej obecności i nieobecności oraz aby przygotować prawidłową fakturę. Aby upewnić się, że wysyłamy odpowiednią fakturę do właściwej strony/podmiotu zamawiającego mamy dane osobowe.

Dane finansowe

Przechowujemy te informacje tak długo, jak jest to konieczne do wykonania umowy, a następnie przez okres maksymalnie pięciu lat Ponadto nie niszczymy tych danych osobowych do czasu wystawienia faktury oraz w przypadku procedury na czas trwania tej procedury, jednakże obowiązują dłuższe wymogi prawne. Warunki, które stosujemy. Inny termin dotyczy niektórych danych finansowych. Na przykład, okres przechowywania fiskalnego siedmiu lat po zakończeniu umowy.
Przechowujemy te informacje tak długo, jak jest to konieczne do wykonania umowy, a następnie przez maksymalnie pięć lat.

Oszustwo

Natychmiast po przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie oszustwa, przekazujemy dane osobowe agencjom prowadzącym dochodzenie. Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych osobowych, aby zapewnić Tobie i nasze bezpieczeństwo oraz zapobiegać nadużyciom.

Czasami jesteśmy zatem zobowiązani do podania danych osobowych w dochodzeniu karnym. Robimy to tylko wtedy, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

Strony internetowe stron trzecich

Na naszych stronach internetowych znajdują się linki do innych stron internetowych i mediów społecznościowych (You Tube, Linked-in i Facebook). Oświadczenie o ochronie prywatności VCA TAlen nie dotyczy tych stron.  Te strony internetowe mogą mieć inną politykę prywatności, na którą nie mamy wpływu.

Kontakt w sprawie oferty lub innych pytań

Możesz poprosić o wycenę kursu na naszej stronie internetowej. Wypełniając ten formularz, dajesz zgodę na skontaktowanie się z Tobą i mamy uzasadniony interes w skontaktowaniu się z Tobą.

Do tego używamy Twojego imienia i nazwiska, numeru i adresu e-mail.

Przechowujemy te dane osobowe, dopóki Twoje żądanie nie zostanie uregulowane, a następnie do 6 miesięcy, w przypadku gdy później będziesz przesyłać dalsze pytania, abyśmy mogli natychmiast uzyskać informacje.

Pliki cookie

Używamy plików cookie na naszej stronie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym za pośrednictwem strony internetowej. Dzieje się to natychmiast po odwiedzeniu naszej strony internetowej.

Używamy plików cookie na naszej stronie internetowej, aby nasza strona działała lepiej.

Możesz usunąć te pliki cookie samodzielnie, usuwając historię przeglądarki w ustawieniach komputera.

Nie przekazujemy informacji stronom trzecim w celach marketingowych, chyba że wyrazisz nam zainteresowanie niektórymi usługami.

Prawa dotyczące danych osobowych

Jeśli masz pytania lub chcesz wiedzieć, jakie dane osobowe o Tobie posiadamy, zawsze możesz się z nami skontaktować. Masz następujące prawa:

wyjaśnienie danych osobowych, które przetwarzamy i co z nimi robimy;
kontrola Twoich danych osobowych;
korygowanie uzasadnionych błędów;
usuwanie przestarzałych danych;
cofnięcie pozwolenia;
obiekt do określonego użycia i
przenieś twoje dane na stronę trzecią.
Jeśli uważasz, że nie pomagamy ci we właściwy sposób, masz prawo złożyć skargę do osoby kontaktowej poniżej lub holenderskiego organu ochrony danych.

Jak mogę to zrobić?
Możesz łatwo przesłać nam wniosek, o którym mowa powyżej. Jeśli umowa jest realizowana przez twojego pracodawcę, musisz wysłać tę prośbę do swojego pracodawcy.

Pozostałe
Oświadczenie o prywatności może być przez nas modyfikowane od czasu do czasu.

Nie przetwarzamy danych osobowych poza EOG.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności stosuje się holenderskie prawo. Wszelkie spory zostaną przedłożone właściwemu sędziemu w Arnhem.

VCA Talen
Nazwisko osoby kontaktowej odnośnie danych prywatność: M. Domanska
Kerkenbos 1097B
6546 BB Nijmegen
Tel: 0031 24 3730654