Egzamin VCA

Basis VCA, VOL VCA, VIL VCU

 95,00 ex BTW

Egzamin dostępny jest we wszystkich standardowych językach VCA (pełna lista poniżej)

Ważność dokumentu: 10 lat

*Minimalny termin na zgłoszenie to 48 godzin (w dni robocze) przed planowanym terminem egzaminu, po potwierdzeniu terminu i miejsca z biurem VCA Talen.

Instrukcja

  1. Wybierz dane dotyczące egzaminu (datę, miejsce, poziom i język)
  2. Wybierz  liczbę kandydatów do egzaminu
  3. Kliknij - Wyślij zgłoszenie

Po przejściu do płatności należy podać także dane kandydatów (imię i nazwisko oraz datę urodzenia)

Opis

Oficjalne egzaminy VCA


Na stronach VCA Talen znajdziesz daty oficjalnych egzaminów VCA. Przystępując i zdając je zapewniasz Sobie i Twoim pracownikom uznane certyfikaty potwierdzające wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pracy. W zależności od charakteru wykonywanej pracy przystąpisz do odpowiedniego egzaminu VCA. Oferujemy szeroką gamę egzaminów dla Ciebie i Twoich pracowników. Potrzebujesz dyplomu B VCA (podstawowe bezpieczeństwo VCA) lub VOL-VCA (bezpieczeństwo dla kierowników operacyjnych)? Mamy około 40 lokalizacji egzaminacyjnych w całej Holandii.

Oferta w wielu językach


W Twojej firmy pracują osoby posługujące się różnymi językami. Takie wielokulturowe środowisko to powód do dumy, ale też wyzwanie. W VCA Talen kładziemy nacisk na bezpieczeństwo i rozumiemy jak ważne jest by w tym temacie nie było nieporozumień wynikających z barier językowych. Dlatego oferujemy egzaminy VCA w wielu różnych językach. W ten sposób zawsze masz pewność, że oferujemy egzamin w języku Twoim i Twoich pracowników. Należy pamiętać, że większość języków wymaga rejestracji 48-godzinnej, ale niektóre języki mogą wymagać dłuższej rejestracji. Oficjalny egzamin jest zawsze organizowany przez oficjalną instytucję i odbywa się tylko w fizycznych lokalizacjach (nie ma możliwości przystąpienia do oficjalnego egzaminu online).

Zalety egzaminów z VCA Talen

  • Bezpieczna i zdrowa praca dla każdego potwierdzona dyplomem

  • Szybka i łatwa rezerwacja online

  • Lokalizacje w całej Holandii

  • Dostępne w wielu językach

  • Na każdym poziomie VCA (B-VCA, VOL VCA, VIL VCU)

Egzamin VCA jest przeprowadzany przez oficjalne biuro egzaminacyjne, zrzeszone w niezależnej Komisji SSVV, Stichting Samenwerken voor Veiligheid tj. Zrzeszenie Ekspertów do Spraw Bezpieczeństwa.

Egzamin i rezultat

Egzamin odbywa się w formie komputerowej. Wyniki egzaminu kandydat otrzymuje bezpośrednio po zakończeniu egzaminu. Aby uzyskać pozytywny rezultat, zdający musi zdobyć co najmniej 65% poprawnych odpowiedzi. Następnego dnia roboczego wyniki wprowadzane są przez biuro egzaminacyjne do rejestru VCA. Po zdanym egzaminie każdej osobie zostaje nadany numer dyplomu, który jest zarejestrowany na stronie internetowej: www.cdr.ssvv.nl

Wybierz odpowiedni egzamin VCA:

VCA Basis – ze względu na minimalny czas wymagany na zgłoszenie kandydata do egzaminu wyróżniliśmy trzy grupy języków.
VCA Basis standardowe (test 40 pytań, 60 minut): angielski, francuski, hiszpański, holenderski, litewski, niemiecki, polski, rosyjski, rumuński, turecki, węgierskiMinimalny termin na zgłoszenie to 48 godzin (w dni robocze) przed planowanym terminem egzaminu.VCA Basis standardowe+ ( test 40 pytań, 60 minut): arabski, bułgarski, chorwacki, grecki, słowacki, włoski, ukraińskiVCA Basis niestandardowe  (test 40 pytań, 60 minut): czeski, duński, estoński, fiński, łotewski, maltański, słoweński, szwedzkiMinimalny termin na zgłoszenie to 20 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu.VOL VCA (test 70 pytań, 75 minut): holenderski, niemiecki, francuski, angielskiVIL VCU (test 70 pytań, 75 minut): holenderski, angielski

Pytania? – Kontakt

Tel. 024-3730654
E-mail: administratie@vca-talen.nl

Informacje praktyczne

W dniu egzaminu

Po zarejestrowaniu się na egzamin – min 48 godzin przed dniem rozpoczęcie egzaminu – otrzymasz bilet/potwierdzenie zapisu na egzamin. Zostanie ono wysłane wiadomością mailową (e-mail). 

W dniu egzaminu musisz przybyć na miejsce co najmniej  15 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Przygotuj ważny dowód tożsamości, ponieważ prowadzący egzamin sprawdzi i potwierdzi Twoją tożsamość z listą osób zgłoszonych do egzaminu. Po tym możesz usiąść za przydzielonym komputerem, wypełnić formularz rejestracyjny i zapoznać się z regulaminem egzaminu. Następnie prowadzący wyjaśni  zasady panujące w trakcie egzaminu. Kiedy skończysz odpowiadać na pytania, podnieś rękę. Prowadzący zamknie egzamin razem z Tobą i natychmiast zobaczysz na ekranie swój wynik. Prowadzący zapisze Twój wynik i możesz spokojnie opuścić salę egzaminacyjną.

Ważny dowód tożsamości

Przed przystąpieniem do egzaminu musisz  okazać ważny dokument tożsamości. Dokumentem takim może być:

  • Paszport lub zagraniczny dokument podróżny
  • Dowód osobisty 

Dyplom i karta 

W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu otrzymasz dyplom oraz kartę w formie elektronicznej (cyfrowej) już kolejnego dnia roboczego.

Po egzaminie każdy klient automatycznie otrzyma e-mail z wynikiem oraz digitalnym dyplomem oraz kartą.

Papierowe dyplomy i plastikowe karty są opcjonalne wysyłane są po uiszczeniu dodatkowej  opłaty (opcja dostępna w trakcie płatności za egzamin). 

Shopping cart
Sign in
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Start typing to see products you are looking for.
Skip to content