Regulamin_zamowien_VCATALEN

Regulamin dla zamówień za pośrednictwem www.vca-talen.nl

Poniżej przedstawiamy Państwu nasz regulamin, który stanowi podstawę przygotowania i realizacji Państwa zakupów / zamówień.

Na stronie https://www.vca-talen.nl/przedstawiona jest oferta usług VCA Talen. Oferta obejmuje kursy(szkolenia) i egzaminy z zakresu bezpieczeństwa pracy, kursy managerskie i szkolenia zawodowe. Możliwe są dwie formy zapisu / zakupu miejsca na kurs. W trakcie zakupu klient może wybrać:

  • szkolenie / egzamin zwane dalej wydarzeniem. Wydarzenia to element oferty o zdefiniowanym czasie, miejscu, zakresie i języku w jakim jest prowadzone np. szkolenie Basis VCA odbywające się dnia 01.02.2019 w Nijmegen w języku polskim.
  • szkolenie / egzamin zwane dalej produktem. Produkty to elementy oferty o zdefiniowanym zakresie szkolenia np. kurs Basis VCA, VOL VCA czy kurs obsługi wózka widłowego. Przed zakupem produktu klient proszony jest o kontakt z biurem VCA Talen i ustalenie miejsca, czasu i języka w jakim ma zostać prowadzony kurs.
  • Książka i egzamin zwane dalej produktem. Książka przeznaczona jest do samodzielnej nauki. Treść obejmuje całą podstawową wiedzę z zakresu tematyki szkolenia. Przed zakupem produktu klient jest proszony o kontakt z biurem w celu zaplanowania daty egzaminu. Książka wysyłana jest w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na konto firmowe VCA Talen.

Zawarcie umowy i realizacja usługi

Zakup usług VCA Talen może odbywać się za pomocą serwisu vca-talen.nl, mailowo lub telefonicznie. Dla osób zapisujących się indywidualnie obowiązuje jednakowa stawka dostępna na naszej stronie internetowej. Firmy, które chcą podjąć z nami współpracę prosimy każdorazowo o kontakt z naszym biurem.

Zakup usługi online, telefonicznie lub mailowo jest równoznaczny z uzyskaniem możliwości przystąpienia do szkolenia i/lub egzaminu (wymagane jest stawienie się w wyznaczonym miejscu i czasie – zgodne z informacja w trakcie zakupu i wylegitymowanie się ważnym i ogólnie akceptowalnym dokumentem tożsamości tj. Dowód osobisty lub paszport. Prawo jazdy spoza Holandii nie jest akceptowane– dane podane w trakcie zamówienia muszą być zgodne z danymi na dokumencie).

Zapis na kurs i/lub egzamin nie daje gwarancji uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu. VCA Talen nie zwraca kosztów kursu i/lub egzaminu w powyższym wypadku.

Kliknięcie przycisku „kupuję i płacę” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty/usługi znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Państwa zamówienia. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Państwa potwierdzenia zamówienia.

Zakup nie wymaga założenia konta w sklepie VCA Talen, ale w przypadku częstych zakupów lub chęci przechowania historii zamówienia jest taka możliwość. Konieczne jest natomiast podanie adresu e-mail, ponieważ poprzez serwis (stronę vca-talen.nl) przekazywane będą Państwu dokumenty : potwierdzenie zapisu, faktura, kopia dyplomu/certyfikatu, potwierdzenie zaliczenia egzaminu.

Przy zakupie wymagane jest podanie danych osobowych kandydatów, t.j: imię, nazwisko i data urodzenia. Dane są wykorzystywane jedynie do celów szkoleniowych czyli wydania oficjalnych dyplomów/certyfikatów. Przechowywanie danych osobowych jest zgodne z Polityką Prywatności VCA Talen.

Usługa realizowana jest w dniu, miejscu i języku podanymi jako detale wydarzenia lub ustalone są indywidualnie w przypadku zakupów poprzez produkt.

Zasady dotyczące systemu i egzaminu VCA są ustalane odgórnie ( www.vca-infra.nl) przez instytucje zewnętrzną. VCA Talen działa zgodnie z przepisami regulującymi zasady przystępowania do egzaminów VCA i nie ma wpływu na wynik egzaminu.

Ceny

Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają także podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Aż do chwili dokonania pełnej zapłaty produkt pozostaje naszą własnością.

Ewentualne dodatkowe koszty i/lub zniżki komunikowane są indywidualne w przypadku wystąpienia nowych okoliczności np. konieczność ponownego podejścia do egzaminu.

 

 

Płatności

Zasadniczo oferujemy następujące rodzaje płatności: szybki przelew internetowy (IDEAL), Firmom oferujemy możliwość złożenia zamówienia z odroczonym terminem zapłaty (na podstawie faktury). W przypadku każdego zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Prosimy pamiętać, że akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi klient.

Dane osobowe

W celu realizacji usługi niezbędne jest przekazanie danych osobowych uczestników kursu/egzaminu. Jest to wymagane do wystawienia oficjalnego (imiennego) certyfikatu VCA i/lub uprawnień zdobytych w trakcie kursu zawodowego.

Zgłaszający zobowiązany jest do zebrania danych i uzyskania zgodny (z podpisem) osób zgłaszanych na kurs zgodnie z GDPR(RODO) – prawem do ochrony danych osobowych. Zgłoszenia poprzez formę kontaktową pod wydarzeniem równoznaczne jest z wyrażeniem takiej zgody.

Dane te mają być pozbawione błędów.

Dane te w przypadku konieczności zostaną przekazane oficjalnym instytucjom wystawiającym certyfikat.

Dane te mogą być w każdej chwili usunięte na życzenie klienta.

Osoby, których dane zostaną przekazane przez podmiot zgłaszający muszą zostać poinformowane o tym w jaki sposób dane ich zostaną użyte.

Jedynie osoba zgłaszająca ma prawo poprosić o udostępnienie danych osobowych.

Sposób przetwarzania i przechowywania danych osobowych opisany jest szczegółowo w polityce prywatności.

Wszelkie zmiany/ błędy danych osobowych na wydanych dyplomach/certyfikatach klienci zgłaszają do biura VCA Talen. Zmiany/ błędy danych osobowych na dyplomach/certyfikatach mogą być zaktualizowane bezpłatnie w ciągu 14 dni od daty wydania dyplomu/certyfikatu.

Zwroty płatności i odstąpienia od umowy

Bezpłatna anulacja oraz zwrot kosztów może odbyć się maksymalnie do 48 godzin przed opłaconym szkoleniem i/lub egzaminem. Po tym okresie klient/zamawiający pokrywa 100 % kosztów związanych z zapisem.

Anulowanie zamówienia może odbyć się jedynie telefonicznie lub mailowo.

W przypadku nie zgłoszenia się przez kandydata w wyznaczonym wcześniej miejscu i terminie VCA Talen nie zwraca kosztów zamówienia (szkolenia lub egzaminu)

VCA Talen ma prawo do bezpłatnego anulowania zamówienia (szkolenia/egzaminu) w ciągu 48 godzin przed ustaloną datą. Anulowanie zamówienia ze strony VCA Talen może wystąpić w przypadku zebrania niewystarczającej liczby kandydatów lub z przyczyn losowych.

Wszelkie zwroty płatności wykonywane są w ciągu 14 dni od daty anulowania zamówienia, na konto używane przez klienta do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące produktów/usług zakupionych w naszym sklepie, jak również przebiegu realizacji Państwa zamówienia należy składać e-mailem na adres administratie@vca-talen.nl lub za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na stronie Kontakt. Dane kontaktowe Biura Obsługi Klienta zostały podane poniżej.

Państwa reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym powiadomieni zostaną Państwo przez nas niezwłocznie. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Informujemy jednocześnie, iż przysługuje Państwu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską.

Biuro obsługi klienta

W przypadku dodatkowych pytań zajrzyj do naszej sekcji „Często zadawane pytania” lub skontaktuj się z nami.

Inne informacje

Niniejszy regulamin znajdą Państwo na stronie www.vca-talen.nl. Ponadto mogą Państwo wydrukować lub zapisać ten dokument korzystając ze zwykłych funkcji swojej przeglądarki internetowej (najczęściej: Plik -> Zapisz jako). Niniejszy dokument mogą Państwo także ściągnąć w formacie PDF . W celu otwarcia pliku PDF potrzebują Państwo bezpłatnego programu Adobe Reader (dostępnego na stronie www.adobe.pl) lub innego, podobnego programu, który otwiera pliki w formacie PDF.

Dane swojego zamówienia mogą Państwo zarchiwizować w prosty sposób przez ściągnięcie regulaminu i zapisanie informacji podsumowujących zamówienie znajdujących się na ostatniej stronie Państwa zamówienia podczas jego składania w sklepie internetowym przy użyciu funkcji „Zapisz jako” w swojej przeglądarce internetowej; mogą Państwo także zaczekać na potwierdzenie zamówienia, które prześlemy Państwu dodatkowo e-mailem po zakończeniu procesu zamówienia na podany przez Państwa adres. Taki e-mail potwierdzający zamówienie zawiera wszystkie istotne dane Państwa zamówienia.

Kontakt

Kerkenbos 1097 B
6546 BB Nijmegen
Tel: 0031 24 3730654
Email: info@vca-talen.nl

KVK 17173133

 

Aktualne na dzień 29 sierpień 2019