Voorwaarden_voor_reserveringen_VCATALEN

Hieronder presenteren wij u onze algemene voorwaarden, die de basis vormen voor de voorbereiding en uitvoering van uw aankopen/reserveringen.

Op de website https://www.vca-talen.nl wordt het aanbod van de diensten van VCA talen gepresenteerd. Het aanbod omvat cursussen (opleidingen) en examens op het gebied van arbeidsveiligheid managementtrainingen en beroepsopleidingen. Er zijn twee manieren om een plaats voor een cursus aan te kopen/reserveren. Tijdens de aankoop kan de klant kiezen:

Opleiding/examen, hierna te noemen het evenement. Evenementen zijn een element van een aanbod met een gedefinieerde tijd, plaats, scope en taal waarin het wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld Basis VCA training vindt plaats op 01.02.2019 in Nijmegen in het Engels.
Opleiding/examen, hierna “het product” genoemd. Producten zijn elementen van een aanbod met een bepaald opleidingsaanbod, bijv. Basis VCA cursus, VOL VCA of de cursus bediening vorkheftruck. Alvorens het product te kopen, wordt de klant gevraagd contact op te nemen met het VCA talen kantoor om de plaats, tijd en taal te bepalen waarin de cursus moet worden uitgevoerd.
Boek en examen, hierna genoemd het product. Het boek is bedoeld voor zelfstudie. De inhoud hiervan omvat alle basiskennis van de trainingsonderwerpen. Voordat een product wordt aangeschaft, wordt de klant verzocht om contact op te nemen met ons kantoor om de examendatum in te plannen. Het boek wordt maximaal 3 werkdagen nadat de betaling is bijgeschreven op de bankrekening van VCA Talen naar u verzonden
Totstandkoming van de overeenkomst en uitvoering van de dienst

De aanschaf van VCA talen diensten kan via de website vca-talen.nl, per e-mail of telefonisch gebeuren. Voor individuele geldt hetzelfde tarief beschikbaar op onze website. Bedrijven die langdurig met ons willen samenwerken worden altijd vriendelijk verzocht om contact op te nemen met ons kantoor.

De aankoop van de dienst online, telefonisch of per e-mail, geeft evenveel recht op de mogelijkheid om deel te nemen aan de training en/of het examen. Het is verplicht om aanwezig te zijn op de aangewezen plaats en tijd, in overeenstemming met de informatie tijdens de aankoop. Daarbij moet men in het bezit te zijn van een aanvaardbaar identiteitsdocument, d.w.z. Identiteitskaart of paspoort; een niet-Nederlands rijbewijs wordt niet geaccepteerd. De persoonsgegevens die bij de aanmelding worden verstrekt, moeten overeenkomen met de gegevens op het document. Deelname aan de cursus en/of het examen biedt geen garantie op een positief resultaat van het examen. VCA talen vergoedt de cursus kosten en/of het examen in het geval van een negatief resultaat.

Door op de knop “kopen en betalen” te klikken, plaatst u een bindende bestelling op de producten/diensten in uw winkelmandje. We bevestigen de bestelling per e-mail onmiddellijk nadat uw bestelling is verstuurd. Het sluiten van een bindende overeenkomst wordt afgesloten met de ontvangst van uw orderbevestiging.

Registratie is niet vereist voor een aankoop in de VCA talen webwinkel, maar in geval van frequente aankopen of de wens om de bestelgeschiedenis op te slaan is een dergelijke optie aanwezig. Het is noodzakelijk om een e-mailadres te verstrekken, omdat u via onze website (website vca-talen.nl) de volgende documenten zult ontvangen: orderbevestiging, factuur, kopie van diploma/certificaat, bevestiging van het behalen van het examen.

Bij de aankoop moet u uw persoonsgegevens verstrekken d.w.z.: voornaam, achternaam en geboortedatum. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor opleidingsdoeleinden of voor de uitgifte van officiële diploma’s/certificaten. Het bewaren van de persoonsgegevens is in overeenstemming met het privacybeleid van VCA talen

De dienst wordt gerealiseerd op de dag, plaats en taal zoals genoemd bij de specifaties van het evenement of worden individueel bepaald voor aankopen via het product.

De regels voor het systeem en het VCA-examen worden vooraf vastgesteld door een externe instellingen (www.vca-infra.nl). VCA talen werkt in overeenstemming met de regels van het VCA examen en heeft geen invloed op de uitkomst van het examen.

Aantrekkelijk tarief

De prijzen die worden aangeboden op het moment van het plaatsen van de bestelling zijn van toepassing. De aangeboden prijzen zijn de bruto prijzen, dat wil zeggen dat ze ook de geldende BTW omvatten. Totdat de volledige betaling is voldaan blijft het product ons eigendom.

Eventuele bijkomende kosten en/of kortingen worden aan de betrokkene meegedeeld in het geval van nieuwe omstandigheden, bijvoorbeeld de noodzaak om het examen opnieuw af te leggen.

Betaling

In principe bieden wij de volgende soorten betalingen aan: snelle Internetbetaling (IDEAL), we bieden bedrijven de mogelijkheid om een bestelling te plaatsen met uitgestelde betalingstermijn (op basis van de factuur). Voor elke bestelling behouden wij ons het recht voor om bepaalde soorten betalingen niet aan te bieden en andere voor te stellen. Houd er rekening mee dat we alleen betalingen accepteren die zijn gedaan via bankrekeningen die worden uitgevoerd binnen de Europese Unie (EU). Alle financiële transactiekosten zijn voor rekening van de klant.

Persoonlijke gegevens

Om de dienst te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om persoonsgegevens van deelnemers aan de cursus/examen te verstrekken. Dit is noodzakelijk voor de uitgifte van het officiële (persoonlijke) VCA certificaat en/of de kwalificaties verworven tijdens de beroepsopleiding.

De aangever is verplicht om de gegevens te verzamelen (met handtekening) van de deelnemers die aangemeld zijn op de cursus in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De kennisgeving via het contactformulier onder het evenement is gelijk aan het geven van deze toestemming.

Deze gegevens mogen geen fouten bevatten

Deze gegevens zullen indien nodig worden doorgestuurd naar de officiële autoriteiten.

Deze gegevens kunnen op elk gewenst moment op verzoek van de klant worden verwijderd.

Personen wier gegevens door de kennisgever zullen worden meegedeeld, moeten worden geïnformeerd over de wijze waarop de gegevens zullen worden gebruikt.

Alleen de verstrekker heeft het recht om toegang tot de persoonsgegevens te vragen.

De wijze van verwerking en opslag van persoonsgegevens wordt gedetailleerd beschreven in het privacybeleid.

Alle wijzigingen/fouten van persoonsgegevens op uitgegeven diploma’s/certificaten cliënten rapporteren aan VCA talen kantoor. Wijzigingen/fouten van persoonsgegevens op

diploma’s/certificaten kunnen kosteloos worden bijgewerkt binnen 14 dagen vanaf de datum van afgifte van het diploma/certificaat.

Terugbetaling en intrekking van de overeenkomst

Gratis annulering en terugbetaling kan tot 48 uur vóór voor uw betaalde training en/of examen. Na deze periode dekt de klant/inkoper 100% van de kosten verbonden aan de registratie.

Annuleringen kunnen alleen telefonisch of per e-mail worden gedaan.

In het geval dat de kandidaat nalaat zich te melden op de vooraf bepaalde plaats en termijn, vergoedt VCA talen de kosten van de bestelling (opleiding of examen niet

VCA talen heeft het recht om de bestelling (training/examen) kosteloos te annuleren binnen 48 uur voorafgaand aan de vastgestelde datum. Annulering van de bestelling van de VCA talen kan optreden als er onvoldoende kandidaten zijn of om redenen van overmacht.

Alle terugbetalingen worden gedaan binnen 14 dagen na de datum van annulering van de bestelling, naar het account dat de klant gebruikt voor de betaling. In geval van betaling via overschrijving naar de betaalrekening zal worden terugbetaald op de rekening van waaruit de overschrijving is gedaan.

Klachten

Eventuele klachten over producten/diensten gekocht in onze winkel, evenals de uitvoering van uw bestelling, moeten worden ingediend per e-mail naar administratie@vca-talen.nl of via het contactformulier op de website. De contactgegevens van de klantenservice vindt u in paragraaf 8 hieronder.

Uw klacht wordt binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van het volledige klachtenverslag door ons verwerkt. U wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht van eventuele tekortkomingen in de klacht. Samen met een dergelijke kennisgeving ontvangt u informatie over hoe u de tekortkomingen in de klacht invullen.

We informeren u ook dat u de mogelijkheid heeft om buitengerechtelijke manieren te gebruiken om klachten en vergoedingen te hanteren in overeenstemming met de online geschillenafhandelingsprocedure die door de Europese Commissie is ontwikkeld.

Klantenservice

Raadpleeg onze sectie Veelgestelde vragen of neem contact met ons op voor aanvullende vragen.

Overige informatie

Deze algemene voorwaarden vindt u op de website www.vca-talen.nl. Bovendien kunt u dit document afdrukken of opslaan met behulp van de gebruikelijke functies van uw webbrowser (meestal: bestand-> opslaan als). U dit document ook downloaden in PDF-formaat. Om een PDF-bestand te openen heeft u een gratis Adobe Reader nodig (beschikbaar op de website www.adobe.nl) of een ander soortgelijk programma dat PDF-bestanden opent.

U kunt uw bestelgegevens eenvoudig archiveren door de regels te downloaden en de samenvattingsgegevens van uw bestelling op te slaan op de laatste pagina van uw bestelling wanneer u deze in de online winkel indient met de functie “opslaan als” in uw webbrowser. U kunt ook wachten op bevestiging van de bestelling, die wij u per e-mail sturen na de voltooiing van het bestelproces naar het door u opgegeven adres. Deze bevestigingsmail bevat alle relevante details van uw bestelling.

Contact

Kerkenbos 1097 B
6546 BB Nijmegen
Tel: 0031 24 3730654
Email: info@vca-talen.nl

KVK 17173133

Update 29.08.2019