Wyświetlanie wszystkich wyników: 2

ZdjęcieNazwaPodsumowanieCenaKup
Kurs Basis VCA

Szkolenie VCA (Veiligheids Checklist Aannemers) tj. “ Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy ” jest regularnie wymagane przez pracodawców Unii Europejskiej w celu rozpoczęcia u nich pracy. Treść szkolenia obejmuje ogólny zakres zasad bezpieczeństwa dotyczących różnorodnych dziedzin przemysłu oraz zakończone jest oficjalnym egzaminem. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku egzaminu kursant otrzymuje certyfikat VCA.

Czas trwania kursu: 1 dzień: Szkolenie od godz. 8:30 – 17:00 zakończone egzaminem w godzinach: 16:00 – 17:00 (szczegółowy program poniżej)
Ważność dokumentu: 10 lat

Egzamin VCA

Egzamin dostępny jest we wszystkich standardowych językach VCA (pełna lista poniżej)

Ważność dokumentu: 10 lat

*Minimalny termin na zgłoszenie to 48 godzin (w dni robocze) przed planowanym terminem egzaminu, po potwierdzeniu terminu i miejsca z biurem VCA Talen.

 95,00 ex BTW